top of page
IMG_9981.HEIC
IMG_9981.HEIC

Metamorphose
etarnal change

Velkommen til en helt ny utgave av denne unike sammensmeltningen av garn, livsvisdom, farger og form designet av den norske strikkedesigneren Kari Hestnes

Fra Wheels of life  til Metamorphose

 Utstillingen Wheels of Life, som ble stilt ut på Hadeland Glassverk og Sverige, har fått ett nytt hjem.

Ett hjem i hagen til vårt nye Toscanske hjem, Villa Rosita. Den har hengt oppe i ett års tid og nå har naturen begynt å sette preg på hjulene og de gjennomgår nå en metamorfose. Solen spiser fargen, fugler og insekter spiser garnet og jeg  endrer min livsoppfattelse mens vi lever ett nytt liv her i Italia. Jeg har innsett at mitt tidligere materialvalg var perfekt til innendørs bruk, men ikke til ett liv ute i naturen. Nå har jeg funnet ett syntetisk garn som egner bedre ute. Litt etter litt vil hjulene skiftes ut og i tillegg vil innholdet endres etter som min livsreise fortsetter.

 Fra tidenes morgen har mennesket søkt å forstå sammenhengen mellom himmel og jord, kosmos og mennesket. Visdom har til alle tider blitt formidlet visuelt gjennom symboler og former som ofte har vist seg å ha en universell betydning og gjerne blir koblet til et esoterisk språk. Dette språket snakker til oss på ulike måter, til flere lag i bevisstheten og underbevisstheten. Vi overfører det inn i vår egen virkelighet, og lar det bli til vår forståelse av verden. Forståelsen endrer seg etter hvert som vår egen erfaring vokser, verden rundt oss blir mindre, og forholdet til det som er større enn oss selv blir klarere.

 

 Det er mange måter å komme i kontakt med forståelsen i seg selv og i sitt eget liv. Det er i seg selv, en personlig indre pilegrimsreise. Veien er individuell, det samme er målet, om det finnes et mål. Jeg er på min pilegrimsreise, og med mine erfaringer og innsikter kom inspirasjonen til disse livshjulene.

 Wikipedia sier: En pilegrim er en person som forbereder eller foretar en reise av åndelige årsaker. Pilegrimsreise er kjent fra flere religioner og bruken av begrepet er blitt utvidet, slik at en som reiser til et sted som er svært viktig for ham kan bli kalt pilegrim, selv om det ikke er religion som ligger bak. Pilegrimen søker gjerne åndelig renselse eller å komme nærmere det gudommelige men det finnes også mange andre grunner til å reise. I middelalderen fikk det også betydningen «en person som vandrer fra sted til sted».

 
Verden er i rask endring, grenser forskyves og vi trenger en universell forståelse av det å være menneske. En forståelse av hvem vi er og hvilken rolle vi har i den store verdensveven. Dette på tvers av religioner, kulturer, hudfarge og språk. Denne søken, etter en forståelse av det å være menneske på jorden, har alltid vært en del av mitt liv og mitt uttrykk og er stadig i endring. Jeg ønsker å dele min erfaring og mine innsikter med verden via kunsten.

   Etter mange år som tekstil- og strikkedesigner, var det naturlig for meg å velge uttrykksform og materialer som jeg har fordypet meg i. Restegarn fra mitt liv som designer er brukt som utgangspunkt for prosjektet. Nå har jeg skiftet til syntetiske materialer som tåler bedre det sydlandske klima med mye sol og regn. Min egen forståelse og livserfaring etter mange års arbeid som Coach og livsveileder og spirituelt søkende har gitt inspirasjon til fargevalg og utforming.
   
   Punktet, sirkelen, spiraler og linjer er ur-gamle, universelle symboler som finnes i alle kulturer. Ut fra punktet springer all skapelse. Derfra kan vi trekke linjer og skape uendelige former og figurer, som igjen kan trekkes i de retninger man ønsker, og videre flettes i hverandre i det uendelige. Sirkelen representerer alt og ingenting, begynnelse og slutt, skapelsen, syklusen og livsløpet. I livshjulene er punktet, linjen (tråden) og sirkelen alle sentrale uttrykk. Underveis i arbeidet dukket slangen og sommerfuglene opp. Slangen, som symbol, finnes i de fleste kulturer, og jeg har selv møtt den, gang på gang i mitt indre arbeid. Sommerfuglen symboliserer transformasjon, metamorfose, fra en unnselig larve til en vakker og ofte fargerik skapning.

   Slangen representerer livskraft og fertilitet, liv og død. Dualiteten i det gode og det onde, den som frister og skremmer. Slangen bærer også med seg visdom. I Ouroborus, slangen som biter seg selv i halen, ser vi et symbol på helheten, sirkelen. I tillegg eter slangen seg selv, nærer seg selv, mens den kaster skinnet, egoet, lag etter lag. Dette pågår som en uendelig prosess, i evig fornyelse og evig gjenfødelse.

   I tillegg til symbolene, spiller farger en essensiell rolle. De sterke fargene blir til et visuelt språk.  Farger som snakker, som vibrerer, aktiviserer og berører, uansett alder, kulturell opprinnelse og ståsted.

   Vi er i en tid med fokus på pilegrimsreiser, folk fra hele verden reiser til Jerusalem, Mekka, Santiago de Compostela, Varanasi og Lourdes. Mennesket velger å begi seg  ut på vandring; - i kontemplasjon, i landskapet og i seg selv.

 

  Sommeren 2021 startet jeg på en ny pilgrimsreise ved å flytte til Toscana i Italia, en ytre og indre pilgrimsreise som antageligvis fortsetter resten av livet. Hjulene ble med til Italia etter å ha vært pakket ned i flere år og jeg ser på dem med nye øyne. I hjulene kan jeg speile meg selv og jeg ser at jeg har vandret videre siden de var utstilt på Hadeland Glassverk i 2017. Nye innsikter må implementeres og hjulene er nå utstilt i hagen vår her på Villa Rosita i Toscana. Nye hjul kommer til, andre hjul faller fra. En evig rundreise.
               

 Sammen med hjulene stiller jeg også ut andre tekstilarbeider som er inspirert av naturen rundt oss og menneskets livsreise.

                                                                                       Kari Hestnes

Awakening

Slangen snor seg 3,5 gang rundt den røde sirkelens akse før den begir seg ut på sin pilegimsreise gjennom chakraene plassert langs ryggraden.

IMG_0622.HEIC
Les mer

Home of the Souls

Sjelenes hjem, hvor alt starter og alt ender - en uendelighet av begynnelse og slutt

DSC_1442turkisWheels of Life.jpg
Les mer

The Dreamcatcher

Vi har alle ett levende drømmeliv, om vi husker det eller ikke. Drømmefangeren kan hjelpe deg å huske hva du drømmer om i ditt liv - ta deg litt tid å se om du kan gre flokene ut og finne ut hva du drømmer om

IMG_9981.HEIC
Les mer

Pachamama

“Fra jord er du kommet, til jord skal du bli”

IMG_8977.HEIC
Les mer

Work in progress

bottom of page