top of page

Det er skrevet så mye, snakket og tenkt uendelig av tanker om kroppen. Kroppen

og seksualitet, kroppen som objekt, kroppen som nytelse og sansning, kroppen som rugekasse og kroppen som kunst. Kan det være mer å si om kropp?

 

Jeg våger meg likevel utpå, og lar min stemme bli en stemme i dette mylderet av stemmer. For min stemme har aldri kommet på trykk, har aldri kommet ut i verden på denne måten. Ingen har før sett verden gjennom mine øyne og gjennom min kameralinse. Møtene med meg selv og andre mennesker opp gjennom livet har gitt meg inspirasjon til denne boken og jeg er uendelig takknemmelig for den ærligheten og åpenheten jeg har opplevd med hver og en underveis i dette prosjektet.

Tett på kvinnekroppen

€22,00Pris
 • Kjøpt hos

  Karihdesign.com

  Villarosita.net

  Kari Hestnes

   

   

  E-boken er vernet etter Åndsverkloven

   

  Uten utrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, foreksempel ulovlig fildeling, 

  og annen kopiering ikke er tillatt med mindre det er hjemmel i lov 

  (kopiering til privat pruk, sitat o.l.).

  Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- 

  og straffeansvar i hendhold til Åndsverksloven.

   

  @KariHestnes

bottom of page